Què fem?

La comunitat INNOÀPAT neix amb la perspectiva de donar suport als seus membres més enllà del que requereix l’execució dels projectes actualment en curs. Per això s’han posat en funcionament les següents iniciatives de dinamització:

 • Identificació de tendències d’interès pels membres de la Comunitat: es publiquen diàriament al Twitter de la Comunitat @GestorInnoapat. En els dos primers anys de funcionament, hem difós més de 1.700 missatges i hem obtingut gairebé 2.500 Likes. El nostre compte segueix a més de 900 empreses, entitats i particulars relacionats amb la innovació a la cadena agroalimentària i tenim més de 300 seguidors.
 • Butlletí d’oportunitats de finançament i informació sobre el sector agroalimentari. Amb una freqüència quinzenal, aquests butlletins s’especialitzen en identificar oportunitats que poden aprofitar les empreses del sector agroalimentari.

 • Altres activitats que preparem per a les empreses de la Comunitat:
  • Afavorim la relació entre empreses consolidades i startups amb solucions innovadores per a la cadena agroalimentària: INNOAPAT Startup Community
  • Omplim de contingut les Assemblees Generals de la Comunitat: Xerrades inspiradores sobre noves tecnologies, com la de Blockchain al 2018.
  • Dinamitzem la participació en Fòrums d’innovació, com el que s’organitza a Catalunya amb la participació de nombroses entitats acadèmiques: Open Innovation Forum.
  • Oferim serveis de Vigilància Tecnològica: butlletins fets a mida per a la nostra Comunitat, amb accés per subscripció.
  • Fomentem les col·laboracions amb altres Comunitats RIS3CAT i Clústers relacionats amb la cadena agroalimentària: Comunitat d’Energia, Comunitat COTPA, Comunitats de salut, Clúster Foodservice, etc.
  • Contribuïm a la identificació de nous projectes entre els membres de la Comunitat i suport a la seva preparació, amb la col·laboració de les Oficines de Projectes dels membres de la pròpia Comunitat.