Què és INNOÀPAT?

La comunitat INNOÀPAT va ser aprovada el 2016 en la primera convocatòria de comunitats RIS3CAT i es va crear amb l’objectiu d’augmentar el nivell d’inversió en R+D+i de les empreses catalanes agroalimentàries, per tal de millorar la seva competitivitat en el mercat, posant en el centre d’aquest procés d’innovació les demandes del consumidor, que reclama productes que contribueixin a un nivell de vida més saludable, així com productes més segurs i respectuosos amb el medi ambient.

IRTA és l’entitat coordinadora de la comunitat RIS3CAT d’alimentació INNOÀPAT i el projecte de coordinació ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb un ajut concedit per ACCIÓ de 168.675,33 €.

El projecte de coordinació consta de tres paquets de treball consistents en la gestió de la comunitat i seguiment del pla d’actuacions, comunicació i relacions externes i potenciació d’externalitats i transferència.

La missió de la coordinació se centra doncs en la gestió administrativa de la comunitat, actuar com a contacte entre ACCIÓ i la resta de la comunitat i donar suport a les empreses per mantenir-se al dia de les noves tendències. És per aquest motiu que l’equip de coordinació fa difusió d’informació sobre el sector agroalimentari en xarxes socials o a través del correu electrònic i ha elaborat un butlletí d’oportunitats de finançament que es publica quinzenalment, entre d’altres activitats de dinamització de la comunitat com ara organitzar jornades, seminaris o fòrums sobre el sector.